Verhogen een hoger lichaamsgewicht en bepaald voettype de kans op instabiele enkels?

Merkt u dat u wat vaker en makkelijk door uw enkel gaat?  Misschien kan uw lichaamsgewicht en voettype daar een rol in spelen. Want nu blijkt uit een recent onderzoek van de VU Amsterdam dat een hoger lichaamsgewicht en een supinerend voettype (het teveel naar buiten kantelen van de voet)  het risico op de één na meest voorkomende sportblessure in Nederland verhoogt: de enkelblessure. 

Een van de gevolgen van enkelverstuikingen is dat men een grotere kans heeft op het ontwikkelen van chronische enkelinstabiliteit, maar ook het risico op het ontwikkelen van enkelartrose. Belangrijk wordt daarom om dit te voorkomen. Om dit te bewerkstelligen blijkt nu, dat het voettype en vooral uw voetstand een duidelijke rol kan spelen  in de mate van enkelinstabiliteit.

Bijna 25% van alle sportgerelateerde blessures is een enkelblessure. Uit eerder onderzoek blijkt dat de kans groot is dat wanneer iemand zijn enkel verstuikt dit binnen een jaar opnieuw gebeurt. Tot nu toe was echter niet duidelijk wat het effect van een supinerend voettype is. In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen het voettype en de enkelstabiliteit.

Single leg stance tests (1 been standstest) om stabiliteit te bepalen

In totaal deden er 43 deelnemers mee aan dit onderzoek. Alle deelnemers werden geworven bij lokale sportverenigingen, en sporten wekelijks twee tot vier keer. Tevens moesten de deelnemers een ‘inspannende’ sport uitoefenen. Hiervoor werd de handleiding van International Knee Documentation Committee (IKDC) gebruikt. Om de enkelstabiliteit te meten, hebben de deelnemers op blote voeten een test moeten uitvoeren,  waarbij ze op 1 been moesten gaan staan (de single leg stance test) uitgevoerd. Er werden in totaal 24 tests uitgevoerd. Dit werd vier keer herhaald in drie verschillende condities: met open ogen op vaste grond, met gesloten ogen op vaste grond en ogen open op een balansplank, zowel bij het staan op de rechter- als op de linkervoet.

Geen verschil tussen man en vrouw

 Er zijn verder geen significante verschillen gevonden tussen het voettype en het geslacht in relatie tot de enkelstabiliteit. Tevens ziet men ook geen significante verschillen bij mensen met een geproneerde voet, dus het teveel naar binnen kantelen, wat de meeste mensen hebben aan afwijking. De resultaten waren anders bij mensen met een gesupineerd voettype. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen met een gesupineerde voet en een hoger lichaamsgewicht minder stabiel zijn tijdens een eenbenige positie en dat betekent dat een risicofactor is voor het ontstaan van enkelblessures.

Gaat u makkelijk en vaker door u enkel heen ? Dan kan het raadzaam om een afspraak bij mij te maken. Want buiten oefeningen, kan het aanmeten van goede zolen die dit corrigeren, gecombineerd met een goed schoenadvies veel instabiliteitsproblemen en artrose in de enkel voorkomen. 

Deel dit bericht